O nás

Intuitivní pedagogika je moderním přístupem k vzdělávání, který se soustředí na rozvoj osobnosti jednotlivce. Jeho cílem není pouze předávání informací a znalostí, ale především podpora samostatnosti, kreativity a sebeuvědomění u žáků. Základním pilířem intuitivní pedagogiky je komunikace. Ta se neomezuje pouze na verbální formu, ale zahrnuje i neverbální prostředky jako jsou gesta, mimika či tělesná poloha. Důležitá je také schopnost naslouchat a porozumět potřebám a pocity žáků.